Integritetspolicy

We-U-Me AB, org. nr. 559336-2253, grundare av ViewMe värdesätter din integritet. ViewMe är ett digitalt verktyg för att samla, säkra och effektivisera vardagen kring funktionsvariation. Det är ett verktyg som kan förmedla information och som ska kunna användas i stunden för att säkra upp arbetet kring en klient. Integritet är viktigt för oss och därför vill vi att ni noga tar del av vår integritetspolicy som beskriver: 

 

 • Vilken information vi samlar in och i vilket syfte. 

 • Hur och varför vi använder den information som du som använder verktyget delar med oss eller lägger in i  ViewMe

 • Vilka dina rättigheter är och hur du enklast tillämpar dem om du skulle önska.

 

Genom att acceptera Villkoren och den här Integritetspolicyn samtycker du uttryckligen att vi samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter i enlighet med dessa.

 

We-U-Me AB är personuppgiftsansvariga avseende behandlingen av de insamlade personuppgifterna samt de uppgifter som lagras i ViewMe och har ett Dataskyddsombud som du kontaktar via gdpr@weyoume.se  Hit kan du vända dig om du har frågor kring hur We-U-Me AB hanterar personuppgifter eller övriga ärenden samt om du vill tillämpa dina rättigheter. 

 

Vilken information vi samlar in och i vilket syfte:

För att du ska kunna använda våra tjänster och registrera ett konto behöver vi ditt för- och efternamn samt mailadress. Den rättsliga grunden för insamlingen av dina personuppgifter är alltså att behandlingen är nödvändig för att du ska kunna använda våra tjänster och ta del av information om löpande uppdateringar. 

Mer personuppgifter än nödvändigt begärs inte av ViewMe. Behandlingen av uppgifter utgår ifrån en god service och har sin grund i att uppfylla lagkrav och myndighetskrav. Personuppgifter kan således komma att rapporteras till myndigheter vid förfrågan för att fullgöra rättsliga förpliktelser. 
 

Vi kommer/kan komma att samla in, behandla och lagra följande personuppgifter:

 • Namn, personnummer.

 • Adress, e-postadress, telefonnummer.

 • IP-adressen och unikt id-nummer för programfiler och andra filer som ViewMe används från.

 

Du som användare i ViewMe kan själv skapa och ladda upp innehåll som klassas som personuppgifter. Det kan tex. vara instruktioner, telefonnummer, bilder eller annan kommunikation mellan dig och andra användare av verktyget. Du som användare äger och ansvarar för det innehåll och uppgifter som ni lägger in i verktyget och som lagras av ViewMe. 

 

Hur och varför vi använder den information som du delar med oss eller lägger in i ViewMe:

Dina uppgifter används för att kunna tillhandahålla ViewMe enligt Villkoren så som verktyget är tänkt att användas. De kan komma att delas med de underleverantörer vi anlitar för att tillhandahålla våra tjänster. Exempel på detta är lagring av verktygets innehåll, faktureringsverktyg samt extern support. Vidarebefordring av dina uppgifter till tredje part sker endast inom ramen för lagstadgade bestämmelser eller via aktivt samtycke. 
 

Aktuella underleverantörer:

 • AxessLab: leverantör av support som kräver programmering

 • Visma: leverantör av tjänst för säker digital signering av avtal

 • FortNox: leverantör av tjänst för fakturering

 • WIX: leverantör av tjänst för hemsida och kundkontakt
   

Som användare av ViewMe har du möjlighet att lägga in självvald data på det personbundna klientkontot. Denna data tillhör det klientkonto användaren är kopplad till men We-U-Me ansvarar för lagring av data. För att kunna ge dig support under uppstart och löpande användning av ViewMe har We-U-Me's interna support full insyn i den data som ni lägger in verktyget. I fall där supportärendet kräver programmering kan även representant från underleverantör AxessLab bjudas in till aktuellt klientkonto. Detta sker alltid med samtycke från kontoägare. Vi tar aldrig del av kontoinformation i andra ändamål än supportärenden eller utan samtycke från aktuell användare. Vi förhåller oss till bruklig sekretess och delar aldrig någon information från ett klientkonto om inte detta skriftligen har godkänts av kontoägaren.

 

Hur lång tid vi lagrar dina uppgifter:

Dina personuppgifter lagras av oss så länge ditt konto är aktivt. Om ditt avtal sägs upp kommer dessa uppgifter att raderas först efter 12 månader.
 

Hur vi skyddar de uppgifter som laddas upp:  

 

Vi uppdaterar oss regelbundet kring hur vi på bästa sätt kan tillämpa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda integriteten kring dina personuppgifter. Vi vill även uppmuntra dig som användare att vidta åtgärder för att behålla integriteten genom val av säkert lösenord samt att du hantera dina inloggningsuppgifter med varsamhet. Då många av våra användare omfattas av tystnadsplikt påminner vi om att den även innefattar användandet av ett digitalt verktyg som ViewMe.

 

Vilka dina rättigheter är och hur du enklast tillämpar dem:
 

Du har rätt att få information om hur ViewMe behandlar dina personuppgifter och även invända mot hanteringen. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi samlat in om dig. Om de uppgifter vi samlat om dig skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga har du rätt att kontakta oss för att antingen rätta, begränsa eller radera de aktuella uppgifterna. Du kan också återkalla ditt godkännande av den här integritetspolicyn om du så önskar. Begäran om rättning, begränsning, radering eller återkallelse sker alltid och enbart via mail: gdpr@weyoume.se

 

Frågor och klagomål:

 

Om du har generella frågor om eller synpunkter på vår integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss på gdpr@weyoume.se.

Du kan även ta kontakt med Integritetsskyddsmyndigheten via www.imy.se för stöttning och råd.

 

Särskilt om cookies:

Vi använder oss av plattformar som av tekniska skäl tillämpar Cookies i syfte att ge dig som användare en positiv användarupplevelse. På plattformen https://app.viewme.se tillämpas endast dessa tekniskt nödvändiga cookies och med datahantering inom Europa (GDPR-säker standard). We-U-Me AB kan via plattformen www.viewme.se komma att använda sig av tredjepartscookies som stöd för att fördela och rikta support och för att på bästa sätt möta kundens behov.

Du ges möjlighet att aktivt godkänna cookies kopplade till våra tjänster när du besöker någon av våra digitala plattformar. Den information som samlas in avidentifieras. Du kan i dagsläget ej stänga av cookies eller neka till att acceptera cookies utan att tjänsten ViewMe slutar att fungera.