top of page

Vilka är vi?

Tillsammans kompletterar vi varandra och ger det bästa av oss själva för att forma verktyget som strukturerar upp och guidar den personliga assistansen. Vi drivs av att få lära vad ni behöver och omsätta det i praktiken. Genom er får vi chans att ta plats på en spännande och rik läroresa.

Malin Larsson

Malin Larsson

Grundare

Malin har varit egenföretagare inom fysioterapi och hälsa sedan 2007 och har därmed 15 års erfarenhet av journalföring, dokumentation och förmedling av instruktion till patienter och anhöriga. År 2011 fick hon och hennes man Jimmy en dotter med funktionsnedsättning vilket blev inspirationen till att arbeta med små barn och personer med funktionsvariation vilket har varit hennes fokus sedan dess. I samband med mellansonens födelse 2013 kom den personliga assistansen in i familjens vardag. Detta var starten på en utvecklande resa med förståelse för personstöd, arbetsledning, gruppdynamik och skapande av arbetsstruktur men lika mycket en resa av insikter från en överbelastad vardag med stort ansvar, höga krav, bristande förutsättningar och utebliven återhämtning.

Jimmy Suhr

Medgrundare

Jimmy startade sin yrkeskarriär 1999 inom IT-världen och arbetade sig uppåt i leden med olika ansvarsområden. 2007 fick han chansen att ta över familjeföretagets åkeri och valde att hoppa på det. Tiden inom IT-branschen i kombination med rollen som arbetsledare/chef inom åkeribranschen har gett goda erfarenheter av digitala administrativa system, flexibel schemaläggning, personalansvar och kundbemötande. Vid sidan av företagande och en lång fotbollskarriär har vardagen med funktionsvariation, personlig assistans och vanligt familjeliv givit insikter om en förälders kapacitet och begränsningar. 

Jimmy Suhr
Hanna Bengtson

Hanna Bengtson

Medgrundare

Hanna visste tidigt att hennes kall låg inom funktionsvariation och har arbetat som ledsagare och personlig assistent. År 2010 var hon färdig fysioterapeut och har sedan dess haft olika uppdrag inom habilitering. I den rollen har hon fått ge stöd åt barn som vuxna och även handlett assistenter och arbetsgrupper med koppling till funktionsvariation. Hanna brinner för att knyta kontakter och förmedla kunskap och har hjärta för de som brottas med tuffa livssituationer. Hon lyckas möta individen där den är i alla lägen och är snabb i att gå från tanke till handling.  

Martin Wilén

Delägare

Martin har lång erfarenhet inom hela vård och omsorgsbranschen, är utbildad arbetsterapeut och sedan 2005 har han arbetat inom personlig assistans på olika chefspositioner, varit med och startat ett antal företag inom både personlig assistans, utbildning, juridik och ledsagning och avlösarservice. Han är en prestigelös och ödmjuk norrlänning med ett starkt driv att göra skillnad för andra människor.

bottom of page