top of page

Om ViewMe

ViewMe är ett digitalt verktyg för att underlätta vardagen kring en person med funktionsvariation. ViewMe kan användas i mobiltelefon, på dator eller på surfplatta. Individen är ägaren av kontot och viktiga personer i nätverket har inloggning och kan ta del av instruktioner, skapa och följa schema för dagen, registrera viktiga moment, hålla koll på inventering och beställningar och mycket mer. ViewMe samlar alla signeringslistor, lappar på skåpsdörrar och instruktioner i pärmar på ett och samma ställe i tillgängligt och guidande format.

 • Vem kan använda ViewMe?
  ViewMe är uppbyggt med fokus på att fungera i och underlätta den personliga assistentens arbetsvardag. Det är ett verktyg för att förenkla nätverkets kommunikation och den organisation som krävs kring en person med behov av stöttning I vardagen. Därför fungerar ViewMe även alldeles lysande för att stötta upp I vardagen även för familjer utan beviljad personlig assistans och som kommunikationsmedel mellan familj/arbetsgrupp och förskola/skola, korttidsboende eller daglig verksamhet. Brukare som styr sin egen assistans: Det här är perfekt för mig så jag slipper känna mig tjatig när jag påminner om rutiner och var saker ska vara. Förälder till brukare med mycket inventarier: Helt fantastiskt att få hjälp att hålla koll på lager och när det är dags för beställningar, det blir också lättare för arbetsledare att stötta med detta. Kundansvarig till grupp med många assistenter Otroligt bra för att öka samstämmigheten i gruppen. Förälder till barn med personlig assistans Det är jätteskönt för vi kan backa av från assistansen och ändå vara uppdaterade på hur vårt barns dag ser ut och hur hon har det. Anhörig till vuxen med personlig assistent Skönt för både mig och assistenterna att de slipper fråga om allt, Nu kan de läsa det mesta i ViewMe istället. Mormor till barn med funktionsvariation Nu är det lättare för mig att följa rutiner och veta vad och hur jag ska göra. Förälder till barn i förskola Det är jättebra för nu kan jag se vad av det viktiga som blivit gjort på förskolan, jag kan också se vad som inte blivit gjort så jag kan komplettera hemma.
 • Vad kostar ViewMe?
  ViewMe fungerar som en prenumeration med en månadskostnad på 440:-/månad ex moms. För den som ännu inte är beviljad personlig assistans eller har utmaningar som ej faller inom LSS-stöd finns möjlighet till rabatterat pris. Ta kontakt med oss på info@weyoume.se för mer information. Men, är det inte lite väl dyrt? Varför är det så? Vi har helt enkelt gett oss på utmaningen att forma ett verktyg som löser helheten i familjens och assistansens vardag och få det att fungera enkelt i praktiken. För att lösa den ekvationen krävs komplex kod och många kopplingar samtidigt som säkerheten behöver vara hög- både gällande GDPR frågor men minst lika mycket för att supporten ska kunna finnas tillgänglig snabbt om något oväntat händer. Lägger man in hela sin vardag i verktyget är det mycket som rasar om verktyget plötsligt inte fungerar som det ska. Dessa två faktorer ihop ligger bakom att vi valt att ViewMe finns tillgängligt i abonnemangsform (lite som telefonabonnemang, netflixkonto eller office365) och till ett pris som säkerställer att vi kan underhålla en trygg plattform för alla användare- idag så väl som på 10 års sikt. Vår vision är att fler familjer och arbetsgrupper vill lyfta behovet av praktisk struktur inom personlig assistans med oss och att vi tillsammans skapar en framtid där verktyg som ViewMe är en självklarhet hos alla assistansanordnare i Sverige. Det kanske är att ta sikte mot stjärnorna, men når vi bara trädtopparna har vi ändå säkerställt att många anhöriga lyckas hålla näsan över vattenytan på sikt.
 • Vi sköter social dokumentation via vårt tidrapporteringssystem, behövs ViewMe då? Blir det inte dubbeldokumentation?
  Både dokumentationen i ViewMe och sedvanliga tidrapporteringssystem bygger på genomförandeplanen, men en stor skillnad är att ViewMe ger möjlighet för arbetsgruppen att bryta ned genomförandeplanen i praktiskt genomförbara moment. Dokumentationen i ViewMe sker främst genom att planerade poster checkas av eller stryks samt genom korta kommentarer löpande under arbetsdagen. ViewMe varken ersätter tidrapporteringssystemens journalföring eller innebär dubbeldokumentation utan kan fungera som ett minnesstöd när det är dags för den sociala dokumentationen. Öppna upp- skrolla igenom- journalför riktat och effektivt. Dessutom fungerar ViewMe som aktiv guidning för att genomförandeplanen ska omsättas i vardagen och handleder löpande den personliga assistenten att utföra sitt uppdrag i enlighet med underliggande beslut, oberoende av om den anställda hunnit utbildas i dokumentation eller ej.
 • Varför buggar det ibland?
  Det korta svaret är: Vi är i en uppstartsprocess- i Tech-världen innebär det att vad som helst kan hända! Nästan... men du kan alltid vara lugn med att vi utgått från safety first och inget du lagt in i verktyget försvinner oavsett vad. Vi är bara ett mail bort för att kunna hjälpa dig få klarhet i vad som sker: support@weyoume.se Ett lite längre svar är att det främst beror på två faktorer: 1. Livet kring funktionsvariation är komplext Vi har gett oss på den stora utmaningen att samla alla delar som utgör ett liv kring funktionsvariation i ett och samma verktyg. Ett måste, tror vi, för att på riktigt ge ett stöd i vardagen. Men för att något så pass komplext ska bli lätt att hantera av användaren behöver det ske magi bakom kulisserna. Och för att rikta den magin rätt behöver vi er hjälp som användare att utmana systemet och hitta dess svagheter. Därför är ni som användare otroligt viktiga för oss, inte minst ni som går in under vårt första halvår i aktivt läge. 2. Vi är bara människor Vår vision är att bygga ett verktyg som fullt ut löser de utmaningar som finns inom familjen, arbetsgruppen och närmsta nätverket kring en person med funktionsvariation. Vi har velat forma alla delar i ViewMe utifrån det faktiska behovet utan att behöva ta ställning till vinst, skalbarhet eller internationell marknad. Därför finns i dagsläget inga stora investerare bakom ViewMe. Bara ett glatt gäng vanliga människor som jobbar på med en stadig men liten budget för att nå vår vision. Ett enormt plus när det kommer till att kunna styra processen men en begränsning i form av att det inte finns en stor verksamhet bakom som kan produkttesta varje lansering. Åter är ni som användare vår viktigaste resurs för att snabbt identifiera förbättringsområden och forma ViewMe till verktyget tillvaron kring funktionsvariation behöver.
 • Vilket extraarbete innebär ViewMe för mig som uppdragsansvarig hos assistansanordnare?
  ViewMe är först och främst arbetsverktyget för arbetsgruppen. Verktyget är tänkt att ersätta alla signeringslistor, lappar på skåpsdörrar och instruktioner i pärmar som redan finns i vardagen kring en person med funktionsvariation. ViewMe’s innehåll skapas och formas av en person som är aktiv i det individnära stödet och har full insyn i hur vardagsmomenten utförs, vilket i givetvis kan vara en representant från assistansanordnare men i regel är en anhörig eller arbetsledare. I dagsläget finns inget krav på dig som uppdragsansvarig att använda ViewMe, men genom verktyget kan du på ett enkelt sätt få större inblick i och förståelse för det dagliga flödet i arbetsgruppen. ViewMe kan på ett enkelt sätt användas för att snabbt implementera ändringar i assistansgrundande beslut eller genomförandeplan. Vi uppmuntrar till att uppdragsansvarig bjuds in i ViewMe för att skapa den samsyn kring den personliga assistansen som är svår att bygga upp via listor och pärmar. Du som uppdragsansvarig ska aldrig behöva svara på frågor kring ViewMe eller känna ansvar över att föra användarens dialog när något inte fungerar. All support i smått som stort hanteras av oss på ViewMe och du hänvisar enklast till oss via support@weyoume.se
 • Vad kan vi som assistansanordnare vinna på att våra kunder använder ViewMe?
  Vi pratar ofta om ViewMe som familjens eller arbetsgruppens verktyg. En stor och varm fördel är så klart mindre stress och bättre mående hos både arbetsgrupp och brukarfamilj när strukturen i vardagen blir lättare att hålla efter. Även den uppdragsansvarige avlastas genom att lätt kunna göra sig en övergripande bild av det dagliga flödet i arbetsgruppen och snabbare kunna möta behovet med god insikt. Men visst finns det organisatoriska fördelar även för assistansanordnaren att bekanta sig med verktyget. Vi är väl medvetna om de utmaningar assistansanordnare står inför idag i fråga om att möta kraven på social dokumentation och effektivt följa upp att genomförandeplanen speglar så väl verkligheten som det assistansgrundande beslutet. Här ser vi en stor möjlighet att kunna få vara med och bidra till ett smidigt och sammanhållet kvalitetsledningsarbete genom ViewMe där genomförandeplan, avvikelser och väsentligt förändrade förhållanden snabb blir tydliga för så väl arbetsgrupp som uppdragsansvarig genom den löpande rapportering som dagligen loggas. Informationsflödet i ViewMe kommer alltid att vara beroende av användaren och gruppens rutin i att rapportera i verktyget. Därför kan det på inget vis ensamt ses som ett beslutsgrundande underlag eller liknande. Med rätt guidning kan det däremot fungera som ett utmärkt stöd i kommunikationen mellan jurist, uppdragsgivare och arbetsgrupp vid ansökan om eller omprövning av personlig assistans.
 • Vem äger informationen vi lägger in i ViewMe?
  Det är alltid och i alla lägen brukare eller dess representant (vårdnadshavare/god man) som står som ägare av den information som läggs in i ViewMe. Detta är helt enkelt för att personen och arbetsgruppen aldrig ska hamna i ett läge där hela vardagsstrukturen försvinner eller begränsas vid byte av eller rutinförändringar hos assistansanordnare. Då informationen i ViewMe motsvarar de signeringslistor, lappar på skåpsdörrar och instruktioner i pärmar som idag finns i brukarens hem så utgör det ingen skillnad för assistansanordnaren att ägarskapet ligger på kunden. För en sammanhållen personlig assistans med god kvalitetssäkring uppmuntrar vi samtliga användare att bjuda in sin assistansanordnare till en användarroll i verktyget. Om assistansanordnaren tar på sig kostnaden för ViewMe kan denne även reglera ett krav på insyn i sitt avtal gentemot kunden. Att båda parter har full insyn i verktyget är för bådas trygghet vid en eventuell granskning av IVO eller Försäkringskassan. Beslut kring hur informationen i verktyget får delges myndighet ligger alltid hos ägaren, frånsett de lägen då lagen kräver total transparens. Ensam är stark, men tillsammans kan vi göra underverk. Därför vill vi varmast uppmuntra till att hitta ett fint samarbete mellan ägaren av ViewMe och eventuell assistansanordnare med hopp om att vi just nu lägger grund för branschens bästa kommunikationskedja mellan arbetsgrupp och assistansanordnare.

Video

Här kan du se funktionaliteten i ViewMe och få en visuell känsla för produkten.

Hör från en av våra användare vad hon tycker om ViewMe.

Här visar en annan av våra användare hur hon använder ViewMe i sin vardag.

bottom of page