top of page

ViewMe Abonnemang (12 månader)

  • 5 280 svenska kronor
  • Online

Beskrivning av tjänsten

ViewMe är ett digitalt verktyg skapat för att underlätta vardagen kring en person med funktionsvariation. ViewMe samlar signeringslistor, lappar på skåpsdörrar, kom ihåg-listor, instruktioner och dokument i pärmar på ett och samma ställe i guidande format tillgängligt i stunden. ViewMe kan användas i mobiltelefon, på dator eller på surfplatta. Kontoägaren är ägare av kontot och viktiga personer i nätverket har inloggning och kan ta del av instruktioner, skapa och följa schema för dagen, registrera viktiga moment, hålla koll på inventering och beställningar och mycket mer. För de som har assistans finns ofta möjligheten att ta kostnaden som assistansomkostnad då verktyget används som ett stöd för den personliga assistansen. Det är ändå alltid kontoägaren som äger kontot och dess innehåll. När du bestämt dig för att du vill köpa abonnemang av ViewMe bokar du in dig för en uppstart. I kommande steg kommer du få lämna personuppgifter och efter din bokning av uppstart kommer ett köpeavtal skickas till dig. Uppstarten sker digitalt via zoom. På Uppstarten kommer vi visa hur ViewMe fungerar, vilka funktioner som finns och ni kommer få stöd i att sätta upp grunden i ert konto. Förbered gärna med att tänka igenom vilka återkommande händelser ni har på en dag. Tex mat, medicin eller annat. Priserna är exklusive moms.


Kontaktuppgifter

info@weyoume.se

bottom of page